PRODUCTIES

Toneel Haarlem maakt 2 tot 3 producties per jaar.

De artistieke keuze van de stukken wordt afgestemd op thema's en onderwerpen die zich richten op een groot publiek dan wel op specifieke doelgroepen.

Toneel Haarlem speelt haar producties in de Stadsschouwburg Haarlem, waarmee de Stichting nauw samenwerkt.

Impression design + internet Enkhuizen, grafisch ontwerp, websites, website, webdesign, intranet, content management systemen (CMS)